Speciální výstava Klubu chovatelů výmarských ohařů na Lovecké